Ulbrokas Sporta kompleksa 
vadība

Gunta

Aizporiete

Direktore 


tel.+371 26486829

e-pasts [email protected]

Edijs 

Bērziņš

direktora vietnieks sporta jautājumos

tel.+371 26740211

e-pasts [email protected]

Normunds 

Eihe

direktora vietnieks saimniecības jautājumos

tel.+371 25460002

e-pasts  normunds.eihe@ropazi.lv


Apmeklētāju pieņemšanas laiki 

Nedēļas diena  Pieņemšanas laiks
 Pirmdiena -
 Otrdiena 9:00-13:00
 Trešdiena -
 Ceturtdiena 13:00-17:00
 Piektdiena
 Sestdiena -
 Svētdiena -