Iekšējās kārtības noteikumi

Ieksejas_kartibas_noteikumi_USK.pdf


Stopiņu peldbaseina iekšējās kārtības noteikumi 

Trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumi

Ieksejas_kartibas_noteikumi_trenazieru_zale.pdf